A banana

Osallistuin koulutukseen, jossa Katri Lietsala Gemilosta kertoi miten julkiset yhteisöt voisivat entistä paremmin hyödyntää sosiaalisen median työkaluja kuten Facebookia tai Twitteriä. Se