Yhteisellä asialla

Olemme luoneet koulumme Pedanetiin yhteistä materiaalipankkia lähinnä erityisopettajien tarpeita ajatellen. Tarkoitus olisi viedä salasanan taakse kaikkien erityisopetuksen alaisten oppiaineiden keskeiset sisällöt ja joitakin apumateriaaleja ja linkkejä. joita erityisopettajat voivat omassa opetuksessaan hyödyntää.

S2-opettajana joudun usein antamaan tukiopetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille milloin missäkin oppiaineissa. Tuolloin apunani on lähinnä oppikirja, jonka avulla yritän selittää oppilaalle käsiteltävästä asiasta keskeisiä sisältöjä. Joskus oppilas kirjoittaa muistiinpanoja sanelustani, sillä kuten sanotaan, ei kannettu vesi kaivossa pysy, eikä opettajan puheet oppilaan päässä.

Kuulen joskus kritiikkiä aineenopettajilta siitä, että moisen materiaalipankin ylläpitäminen on turhaa, sillä löytyyhän keskeiset sisällöt jos opetussuunnitelmista. Jokaisen pätevän erityisopettajan ja S2-opettajan tulisi ne sieltä osata etsiä. Tämä pitää toki paikkansa, mutta mielestäni aineenopettajille kyseessä on kuitenkin oman aineensa hallinta ja heille keskeisten sisältöjen kirjaamisen luulisi olevan rutiinia, joka onnistuu suhteellisen nopeasti. Varsinkin kun he voivat jakaa tuon urakan keskenään: joku kirjaa seitsemännen luokan sisällöt, joku toinen kahdeksannen jne. Ja kun kirjaukset on kerran tehty, ne ovat siellä olemassa ja niitä voi hyödyntää esim. oppilaiden HOJKSeja laadittaessa.

Toinen perustelu, jonka kuulen usein, on se, että aineenopettajille on jo vakiintunet tavat hoitaa viestintä erityisopettajan kanssa. He toimittavat syys- ja kevätlukukauden aikana erityisopettajalle paperin tai Wilma-viestin koealueesta. Ihan hyvä tuokin tapa on, mutta lippusilla ja lappusilla sekä Wilma-viesteillä on taipumus joutua hukkaan. Sähköisessä ympäristössä tuokin lista olisi tallessa ja sitä voisi vuosien mittaan muokata.

Usein erityisopettajalla on opetuksessa käytössään ainoastaan oppikirjat. Opettaminen sujuu melko lailla oppikirjan pohjalta, koska hänellä ei ole aikaa laatia esim. PowerPoint-esityksiä jokaisesta opettamastaan asiasta. Aineenopettajalla nämä esitykset ovat puolestaan valmiina. Aineenopettajalla on vankka oman aineensa hallinta ja hän osaa selittää monimutkaiset asiatkin selkeästi. Itselläni menee usein hetki, kun tavaan oppikirjaa ja yritän sitten muotoilla sanottavaa selkokielellä oppilaalle. Tämä on mielestäni turhaa ajanhukkaa, sillä jos minulla olisi käytössä selkeä aineenopettajan laatima esitys opetettavasta asiasta, oppilas saisi varmasti huomattavasti laadukkaampaa ja tehokkaampaa tukiopetusta.

Koulumme materiaalipankki on kuitenkin olemassa ja uskon, että se täydentyy hitaasti mutta varmasti. Kävin aamulla katsomassa ja ilahduin uusista fysiikan ja kemian materiaaleista, jotka sinne olivat viikonlopun aikana ilmestyneet. Nyt minulla on taas uusia, hienoja apukonsteja opettaa jopa fysiikkaa yhdeksäsluokkalaiselle oppilaalle.

Leave A Comment