Vuorovaikutustaitojen arviointi

Yläkoulun suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, lukustrategioita, erilaisten tekstien lukemista ja kirjoittamista, kielitietoa sekä medialukutaitoa. Peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän voi suorittaa ja arvioida vaikka kokonaan ilman kotiläksyjä tai kokeita. Niiden sijaan oppilaat tekevät erilaisia tehtäviä oppitunneilla ja he antavat osaamisestaan näyttöjä. Opettajan tehtävä on valita nuo opiskeltavat asiat ja tehtävät niin, että hän voi niiden perusteella arvioida oppilaansa tiedot ja taidot, jotka opetussuunnitelman mukaan pitää lukuvuoden loppuun mennessä arvioida.

Tässä artikkelissa käyn läpi, millaisia tehtäviä seitsemännen luokan oppilaat tekevät minun suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla ja miten arvioin heidän osaamistaan omassa oppiaineessani.

Suomen kielen tunneilla oppilaat harjoittelevat erilaisia viestintätilanteita (T1). Siksi on tärkeää, että luokassa on turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa avata suunsa. Joidenkin opetusryhmien kanssa puhutaan paljon. Minusta on mielenkiintoista keskustella nuorten kanssa kaikenlaisista ajankohtaisista asioista. Usein näytän heille jonkin lehtijutun, jonka pohjalta vaihdamme ajatuksia. Oppitunneillani oppilaat saavat keskustella keskenään, jos se ei häiritse omaa eikä muiden opiskelua. Välillä joku puhuu asiattomia, joku saattaa ärsyttää ja provosoida muita tahallaan ja tilanteeseen on puututtava. Kaikki tällaisetkin tilanteet ovat loistavia oppimistilanteita, joissa voimme käydä läpi, millainen kielenkäyttö on sopivaa ja millainen ei.

Luokkahuonetilanteessa opettaja saa melko hyvän käsityksen siitä, millainen rooli oppilaalla on isossa ryhmässä; ottaako hän asioihin kantaa vai onko hän enemmän sivustatarkkailija?

Mutta luokkahuonekäyttäytyminen ei anna koko kuvaa oppilaan viestintätaidoista ja siksi opettajan on teetettävä tehtäviä, joiden avulla hän saa paremman kuvan kunkin oppilaan vuorovaikutustaidoista.

Jotta saan paremman kuvan siitä, kuinka oppilaat keskustelevat itselleen tutussa seurassa, teetän podcasteja. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat suunnittelevat pienen keskusteluhetken yhdessä päätetystä aiheesta. He saavat itse valita parin tai pienryhmän ja miettivät yhdessä vähintään 10 aiheeseen liittyvää kysymystä. Jokainen ryhmä keskustelee omassa tilassa ja äänittää keskustelunsa puhelimella, minkä jälkeen äänite jaetaan opettajalle. Olen teettänyt näitä keskusteluharjoituksia jokaiselle opetusryhmälle pari kertaa vuodessa ja oppilaat pääsääntöisesti pitävät niistä.

Kun kuuntelen oppilaiden keskusteluäänitteitä, kiinnitän huomiota siihen, kuinka hyvin oppilaat osaavat ilmaista omia mielipiteitään ja perustella niitä. Arvioin myös sitä, kuinka hyvin he osaavat ottaa toiset huomioon vuorovaikutustilanteessa (T2). Näistä asioista olemme aikaisemmilla oppitunneilla myös puhuneet ja olemme harjoitelleet mielipiteen esittämistä ja perustelemista pienryhmissä luokkahuoneessa.

Oppilaat saavat myös tehdä itsearvioinnin, jossa he pohtivat, kuinka rohkeita he ovat keskustelemaan eri tilanteissa ja mitä he pitävät esiintymisestä. Kysyn myös sitä, millä tavalla he haluaisivat harjoitella esiintymistaitoja ja pyrin ottamaan sen huomioon.

Monet oppilaat arastelevat esiintymistä luokan edessä. On opetusryhmiä, jossa vallitsee turvallinen ilmapiiri ja jossa jokainen voi hyvillä mielin harjoitella esiintymistä. Mutta valitettavasti on myös opetusryhmiä, joiden edessä jopa opettajilla on tukala olla, puhumattakaan arasta oppilaasta, joka pelkää sekä esiintymistä että luokkakavereitaan.

Siksi haluan antaa jokaiselle mahdollisuuden harjoitella esiintymistä turvallisessa, itse valitussa pienryhmässä. Oppilaat saavat valmistella oppituntien aikana esitysmateriaaliaan. Olen antanut heille ohjeet siitä, kuinka kauan esitys saa kestää ja tarkoitus on, että oppilas saa kotona rauhassa harjoitella ja aikatauluttaa esityksensä. Koulussa hän esittää sen vain omalle pienryhmälleen ja joku oppilaista kuvaa esiintymisen esiintyvän oppilaan omalla kännykällä, josta video jaetaan opettajalle katsottavaksi (T3). Oppilas saa esiintymisestä palautteen pienryhmältään ja opettajalta.

Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen ja arviointi on yksi mukavimmista suomen kieli ja kirjallisuus -oppiaineen osa-alueista. Monet nuoret ovat huomattavasti taitavampia puhumaan kuin kirjoittamaan ja siksi on tärkeää antaa myös näille oppilaille mahdollisuus ilmaista itseään ja ajatuksiaan.

Valitettavasti tästä aiheesta ei koskaan näe lehtikirjoituksia. Olisi suotavaa, että joku taho arvioisi valtakunnallisesti tai jopa kansainvälisesti myös nuorten vuorovaikutustaitoja. Ne jos mitkä ovat niitä oikeita tulevaisuustaitoja!

(Artikkelin kuvat on luotu harjoittelutarkoituksessa Adobe Creative Cloudillä. Niitä saa jakaa edelleen lisenssillä CC BY-NC-SA.)

Leave A Comment