Opi kirjoittamaan, opit ajattelemaan (3/4)

Tekstien tuottaminen (T10-T14)

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppiaineen kolmas osa-alue on tekstien tuottaminen. Kirjoittamisen opetuksessa tavoitteena on, että peruskoulun päättövaiheessa oppilas on oppinut ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla kertovia, kuvaavia, ohjaavia, pohtivia ja kantaa ottavia monimuotoisia tekstejä.

Hyvä teksti ei ole vain peräkkäin aseteltuja kieliopillisesti ja oikeinkirjoituksen sääntöjen mukaisesti aseteltuja lauseita. Hyvässä tekstissä on aina tarkkaan mietitty sisältö. Taitava kirjoittaja osaa valita tekstiinsä siihen parhaiten sopivat ilmaisutavat ja oikeat käsitteet. Hän osaa jäsentää muokata tekstinsä rakenteen ja kirjoittaa siitä havainnollisen ja eheän kokonaisuuden. Hyvän tekstin ominaisuuksia selkeän rakenteen ja sisällön lisäksi ovat mm. tekstin sidosteisuus, monipuoliset lause- ja virkerakenteet, tekstiin sopiva tyyli sekä oikeinkirjoitussääntöjen hallinta.

Opetuksessa on tärkeää tuoda näkyväksi myös se koko prosessi, joka vaaditaan siihen, että ajatuksesta työstetään valmis teksti. Siihen kuuluu tiedon hallinnan ja käyttö. Oppilaan on harjoiteltava lähteiden käyttöä ja opetella viittaamaan niihin tekstissään oikein. Hänen on teksteissään otettava huomioon muiden ihmisten yksityisyys sekä tekijänoikeudet. Oppilas harjoittelee tekstin tuottamisprosesseja yhdessä muiden kanssa ja samalla vahvistaa taitojaan antaa ja ottaa vastaan palautetta omista teksteistään.

Kirjoittamisen opetuksen tavoitteena on myös se, että oppilas oppii arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämikohteitaan tekstien tuottajana ja pohtimaan, miten voisi taitojaan edelleen kehittää. Kiitettävän arvosanan saaneella oppilaalla on näin ollen sellaiset tekstin tuottamisen perustaidot, että hänelle lukio-opintojen tai ammatillisten opintojen aloittaminen ei tuota ainakaan kirjoittamistaitojen osalta ylimääräisiä haasteita vaan hän tietää selviytyvänsä myös vaativimmista kirjallisista tehtävistä itsenäisesti.

Leave A Comment