Saa sanoa!

Olemme puhuneet suomen kielen tunneilla useaan otteeseen sananvapaudesta ja sen rajoista. Monet nuoret ajattelevat, että omia mielipiteitään ei saa lausua ääneen, sillä on olemassa vaara, että joku pahoittaa mielensä. Mistähän he lienevät oppineet tällaisen ajatuksen? Taitaa olla meillä aikuisilla peiliin katsomisen paikka!

Tässä kuussa olemme kirjoitelleet kasiluokkalaisten kanssa mielipidetekstejä. Kehotin oppilaita valitsemaan sellaisia aiheita, joista heillä on vahva mielipide. Haluan, että he kirjoittavat sellaisesta aiheesta, joka ilahduttaa tai ärsyttää heitä. Muistutin, että heidän sananvapautensa rajat yltävät juuri niin pitkälle, missä alkaa toisen henkilön yksityisyyden ja loukkaamattomuuden raja. Mielipiteensä saa ilmaista mistä tahansa asiasta, kunhan ei sorru esim. rasismiin, seksismiin tai muuhun toisten ihmisoikeuksia loukkaavaan ilmaisuun.

Jännityksellä odotin, millaisiin aiheisiin oppilaani tarttuisivat. Ensin he saivat kirjoittaa kolumnityyppisen tekstin, jossa tärkeintä oli kirjoittaa omia ajatuksiaan miettimättä liikaa tekstin rakennetta. Teksti piti kirjoittaa yleiskielellä ja se sai olla maksimissaan yhden sivun mittainen. Tekstin sai kirjoittaa yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Luin kolumnitekstit ja annoin kirjoittajille siitä palautetta. Palautteen lisäksi tein heille ehdotuksen siitä, millaiselle kohderyhmälle he kirjoittaisivat samasta aiheesta mielipidekirjoituksen. Tässä seuraavassa tekstissä piti noudattaa mielipidekirjoituksen kaavaa ja siinä jouduin monia ohjeistamaan henkilökohtaisesti.

Kävimme yhdellä oppitunnilla läpi, millainen on hyvä puhe ja miten sellaisen voi rakentaa. Viimeisenä tehtävänä oppilaat joutuivat kirjoittamaan oman minimissään minuutin mittaisen mielipidepuheenvuoron, jonka he äänittävät. Tarkoitus olisi, että seuraavalla viikolla kuuntelisimme noita mielipidepuheenvuoroja tunneilla ja keskustelisimme niiden pohjalta joko pienemmissä ryhmissä tai koko luokan kesken.

Entä mistä asioista nuoret kirjoittivat? Lista on todella pitkä. He kirjoittivat mm. rasimista, seksuaalivähemmistöistä, tasa-arvosta ja feminismistä, seksuaalisesta häirinnästä sosiaalisessa mediassa, kouluruuasta, koulujen TVT-laitteiden ja yhteyksien tasosta, koulutyöhön uupumisesta, nuorten tekemästä ilkivallasta, vanhempien vaikutuksesta nuorten itsetuntoon, ulkonäköpaineista ja koronasta.

Odotan mielenkiinnolla ensi viikon suomen kielen ja kirjallisuuden tunteja.

Artikkelikuva: JamesDeMers Pixabaystä

Leave A Comment