Vähemmänkin on riittävästi

Nuorten uupuminen on noussut taas näkyvästi otsikoihin. Koulujen alku näkyi myös Tampereen yliopistollisen keskussairaalan nuorisopsykiatrian osastolla, jossa nuoria jouduttiin majoittamaan jopa lattioilla. Nuorisopsykiatrian vastuualueen ylilääkäri Riittakerttu Kaltialan mukaan ”Koulumaailma on sellainen, että sieltä kumpuaa paljon ahdistusta ja stressiä. Osalla kouluun ja ikätoverien joukkoon palaaminen on hyvin kuormittavaa. Toisaalta nuorilla on hirveät paineet koulunkäynnistä ja tulevaisuudesta. Valintakoeuudistuskin toi mukanaan lisää stressiä. Moni nuori ajattelee, että kaikki on mennyt pieleen, jos ei yläasteella ole menestynyt koulussa.” (Aamulehti 18.8.2022)

Opettajana mietin, mistä nuo paineet nuorille tulevat? Miksi niin moni nuori vaatii itseltään täydellisyyttä ja kymppiriviä todistukseensa, vaikka mihinkään jatko-opintopaikkaan ei vaadita täyden kympin päättötodistusta. Monella lahjakkaalla nuorella olisi oikeasti varaa höllätä ja madaltaa omia tavoitteitaan ja silti päästä unelmoimaansa jatko-opiskelupaikkaan.

Olen opettanut useita vuosia koulumme urheiluluokkalaisia. Osa heistä on harrastanut urheilua tavoitteellisesti jo useita vuosia ja heillä saattaa olla paljon kisamatkoja ja poissaoloja koulusta urheilun vuoksi. Heillä ei liiemmin ole vapaa-aikaa, koska koulu ja urheilu vie elämästä niin suuren osan. Siksi minä olen päättänyt suunnitella oman opetukseni niin, että kaikki vaadittavat työt teetän oppituntien aikana. Jos jostakin oppiaineesta on jokin laajempi kirjallinen työ, tuota työtä saa tehdä myös suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla ja minö arvioin sen oman oppiaineeni kriteerien mukaan. Tämäkin vähentää oppilaiden kuormitusta.

Pyysin nykyisten urheiluluokkalaisteni kirjoittavan ajatuksiaan yhdeksännen luokan alussa. Olen puhunut heille todella paljon jaksamisesta seitsemännestä luokasta saakka. Viime vuonna monialaisen oppimiskokonaisuuden yhtenä teemana oli hyvinvointi ja silloin he saivat pohtia omia rutiinejaan. Pyysin heitä kirjoittamaan niistä myös tässä tekstissä. Ilahduin lukemastani, sillä jokainen nuori otti oman jaksamisensa huomioon ja heillä oli fiksuja ajatuksia ja jo valmiita rutiineja, jotka auttavat heitä siinä, että he eivät kuormitu liikaa. Kaikkein ilahduttavinta oli lukea siitä, että hyvin menestyneet oppilaat kertoivat, että he eivät tule pettymään, vaikka eivät ihan samalle tasolle tänä vuonna yltäisikään, sillä he tietävät silti pääsevänsä haluamaansa opiskelupaikkaan.

Meidän aikuisten vastuulla on huolehtia siitä, että lasten ja nuorten arjesta ei tule liian kuormittavaa. Jotta me voimme pitää siitä huolen, meidän on sisäistettävä nuo hyvä rutiinit itse ja näytettävä heille mallia.

Leave A Comment