40 / 5

Ensimmäinen viikko syyslukukautta on jo takana. Tänä lukuvuonna minulla on opetusta vain kolmena päivänä viikossa, sillä jatkan keväällä alkaneita koordinointitöitä edelleen kahtena päivänä viikossa. Olen pyrkinyt pitämään nämä kaksi työtä erillään, keskittymällä opetuspäivinä ainoastaan opettajan työhön. Silloin en avaa työpuhelimeeni työsähköpostia, jotta voin keskittyä täysipainoisesti opetustyöhön. Koordinointipäivinä puolestaan pidän puhelimeni auki koko päivän ja keskityn siihen tehtävään.

Kahden työn välissä tasapainoilu tuntuu ainakin tässä vaiheessa mielenkiintoiselta ja voimaannuttavalta. Mutta molemmissa töissä on myös omat vastuunsa ja paineensa. Molemmissa työtehtävissä suuri osa työstä on palvelutyötä, jossa minun on pystyttävä vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin ja tarpeisiin. Minun on osattava kuunnella, reagoida ja delegoida. Onneksi minulla on hyvät lähiesimiehet ja kollegat, joiden kanssa teen tiiviisti yhteistyötä. En tee kumpaakaan työtä yksin, vaan minulla on toimiva tiimi, jolta voin kysyä apua ja jolta saan tarvittaessa tukea.

Tiedostan hyvin sen, että molemmissa tehtävissä on asioita, jotka saattavat pidemmän päälle olla henkisesti kuormittavia. Opettajana minuun kohdistuu odotuksia, jotka yritän parhaani mukaan virkavelvollisuuteni vastuuttamana hoitaa moitteettomasti. Aina en onnistu noita odotuksia täyttämään, vaikka tekisin työni mahdollisimman hyvin. Tuon asian kanssa on opittava elämään. Sekin kuuluu opettajan perustyöhön.

Teen töitä maanantaista torstaihin klo 8 – 17. Neljässä päivässä teen yhteensä 36 työtuntia. Perjantaisin minulla on kolme opetustuntia, joiden jälkeen käytän tunnin muihin opetustöihin liittyviin asioihin. Teen joka viikko yhteensä vähintään 40 tuntia töitä. Sen pitäisi riittää. Perjantaisin suljen puhelimestani työprofiilin klo 16 ja aloitan viikonlopun vieton. Tämä syksy näyttää, kuinka hyvin tämä suunnitelma toimii arjessa.

Leave A Comment